sábado, 13 de xullo de 2013

VOCES DE LONXEVOCES DE LONXE

- Eu acabei aquí, ti se queres
  podes seguir,- dígolle á sombra,

                        na rexa e enxel sinxelez
                        do camiño de lama
                        por baixo da cachopa
                        peneirando a luz
                        das raiolas miúdas.

Fálolle ao vento ata rebenta-la luz no negro

No negro a cor espida vaise esvaíndo
nunha implosión que a fagocita ao negro

tamizando raiolas dende a sombras húmidas,
                                                            silandeiras.

Non lle dá a luz á fraga Moura en todo o día.

Ás doce e vinte non quere entrar o sol á fraga Moura,
..................................................eu, que lle fago?...   

Deixar voa-los poemas?,
por máis que lle insisto
ten medo o sol a entrar na fraga Moura,

nin ao que vén comigo
detrás coma unha sombra
lle pinta un chisco,
                                   só se presenta alleo,
..............................ao mesmo paso,
..............................sempre ao mesmo paso

                                   por iso trae o río
                                   voces de lonxe,
..................................ecos na sombra.

 
Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
VOCES DE LEJOS

- yo acabé aquí, tú si quieres,
  puedes seguir,- le digo a la sombra

                        en la recia y suave sencillez
                        del camino de lodo
                        debajo del viejo castaño
                        colando en el cedazo
.....................la luz de los rayos ligeros

Le hablo al viento hasta destrozar la luz en el negro

En el negro la luz desnuda se va diluyendo
en una implosión que la fagocita al negro

tamizando diminutos rayos de luz
desde las húmedas sombras silenciosas.

No le da la luz al robledal Negro en todo el día.

A las doce y veinte
no quiere entrar el sol al robledal Negro,
¿yo qué le hago?...

¿dejar volar los poemas?...
por más que le insisto
tiene miedo el sol
a entrar al robledal negro,

ni al que viene conmigo detrás
como una sombra le suena bien,

                        sólo se presenta ajeno,
                        al mismo paso,
                        siempre al mismo paso

                        por eso trae el río
                        voces de lejos,
                        ecos en la sombra.

 
Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza

Ningún comentario:

Publicar un comentario