domingo, 7 de xullo de 2013

BERROS BRANCOSBERROS BRANCOS

Dende a ponte no río
ata o mar nas puntas
                                   norte

na verde pradella brillante
das algas nas penas hai
.........................cantigas de vento,

cantigas feitas de vento
nas túas mans poderosas
que acariñan ás ninfas
                        e ás sereas.

Cando paso cedo
cara ao mar no vento
só me saúdan
os madrugadores,
na túa porta
verde, verde, verde,
hai un tres torto.

Feitizos,
berros brancos,
poemas perdidos
que me roubou o vento
na estrada núa,
reflicten nos teus ollos
da cor da auga das fadas.

Adoratrices polimórficas
de mil aristas,
........................coitelas afiadas
no estrés da primavera
onde facemos o amor.

dende a fiestra do orballo
á morte na estrada
                        dos paxaros

no soño do mencer hai un xemido
o soño do mencer é todo un xemer
que alimenta ás caellas insomnes

na fresca da mañanciña
é cando as cousas pasan
nas pólas dramáticas dos eucaliptos
que firen fondo o chan a metro e medio,
que firen fondo o chan a metro e medio
sen grandes letanías morescentes
todo moi limpo e cristalino, auga clara
da túa fonte escura fondo recendo
e o sol que me percute de entre a néboa

saíume ao camiño un carrizo dicirme adeus
dende o aramio de espiño que cerca o val

Cando paso cedo
cara ao mar no vento
só me saúdan
os madrugadores,
na túa porta
verde, verde, verde,
hai un tres torto.
 
 
Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
GRITOS BLANCOS

Desde el puente en el río
hasta el mar en las puntas norte,
en la verde pradera brillante
de las algas en las rocas
hay canciones de viento,
canciones hechas de viento
en tus manos poderosas
que acarician a las ninfas
.........................y a las sirenas

Cuando paso temprano
de cara al mar en el viento
sólo me saludan los madrugadores,
en tu puerta verde, verde, verde
............................hay un tres torcido

Hechizos,
gritos blancos,
poemas perdidos
que me robó el viento
en la carretera desnuda
se reflejan en tus ojos
del color del agua de la hadas

Adoratrices polimórficas
de mil aristas
...................cuchillas afiladas
en el stress de la primavera
donde hacemos el amor

desde la ventana del rocío
a la muerte en la carretera
..........................de los pájaros

en el sueño del amanecer hay un gemido
el sueño del amanecer es todo un gemir
que alimenta pintarrojas insomnes

en el frescor de la mañana
es cuando las cosas pasan
en la ramas dramáticas de los eucaliptos
que hieren el suelo a metro y medio,
que hieren el suelo a metro y medio
sin grandes letanías de moribundos,
todo muy limpio y cristalino, agua clara,
hondo perfume de tu fuente oscura
y el sol que percute en mi  por entre la niebla

salió al camino a decirme adiós un troglodytes
desde la alambrada de espino que rodea el valle.

Cuando paso temprano
de cara al mar en el viento
sólo me saludan los madrugadores,
en tu puerta verde, verde, verde
hay un tres torcido.
 
 
Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza

Ningún comentario:

Publicar un comentario