domingo, 7 de xullo de 2013

A BARBARÍA DO MEU PAIA BARBARÍA DO MEU PAI

A barbaría do meu pai non abre os domingos
pero atende aos clientes na trastenda xusto
ao pé do precipicio do monte, onde coa choiva
se despenan os coches
a máis de sesenta metros de altura,
onde á noite saen os porcos bravos
                        asusta-los veciños
                        levanta-los terreos de patacas
e ao mencer ven o flautista loiro de ollos azuis
namorando a todas as mulleres do camiño
mentres os xílgaros asubían por el
                        moi doces chíos no ar de azuis
finos fíos de cor fan palpebrexar as arañeiras.

Na trastenda hai un baleiro
cun vello e triste sillón xiratorio esquecido
                                               na sombra,
unha bacía de ouro e unha flauta vermella,
freixos espidos, flores azuis,
                        beleza dada volta,
                                               arredecú,
                                               avergoñada;
mira! velaí se vai coa choiva,
                        chiscos de liberdade,
aló se foi a ninfa de ouro nunha borbolla
                                               máxica,
                                               lucidía.

Queríanno crucificar na encrucillada
pero fuxíu a tempo deixando un estreiro
ominoso e temerario de nenos loiros
                                               e ollos claros.
 
 
Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
LA BARBERÍA DE MI PADRE

La barbería de mi padre no abre los domingos
pero atiende a los clientes en la trastienda
justo al lado del precipicio del monte dónde
............con la lluvia se despeñan los coches
a más de sesenta metros de altura, dónde
...............de noche salen los jabalíes
a asustar a los vecinos, y levantan los terrenos
.....................................de patatas
y, al amanecer llega el flautista rubio de ojos azules
enamorando a todas las mujeres del camino,
mientras los jilgueros silban por él muy dulces trinos,
en el aire de azules finos hilos de color
.............hacen pestañear las telarañas.

En la trastienda hay un hueco con un viejo y triste
sillón giratorio olvidado en la sombra,
una bacía de oro y una flauta de color rojo,
fresnos desnudos, flores azules, belleza dada vuelta,
.............de espaldas, avergonzada;

.............¡mira!, por ahí se marcha con la lluvia,
.............trozos menudos de libertad,
.............allá se fue la ninfa de oro
.............en una burbuja mágica de luz.

Lo querían crucificar en cruce de caminos,
pero huyó a tiempo, dejando un rastro ominoso
y temerario de niños rubios con ojos claros.
 
 
Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza

Ningún comentario:

Publicar un comentario