luns, 17 de xuño de 2013

O BRANCO DAS CERDEIRAS


 
 
O BRANCO DAS CERDEIRAS

 

(Eu non sei quen es, ti tampouco quen eu son, pero hai un aqueloutro que nos xungue dalgún xeito…)

 

 

I                                              CARIÁTIDE

 
Cando máis afondo
.........no anceio redobrado de abranguer o máis posible
...................o abeanco da ollada vaise perdendo
............................ata que me fago un
.....................................coa nada pardecente
...............................................onde me eslúoo.

Patalexando por saír
            do suco ensarroncado,
                        a liberdade encarcerada
                                   na raia estreita
                                               do risco enxel pero moi rexo
que foron dispoñendo as miñas propias mans.

E prométome ceibe,
e prométome mil andrómenas de tempo de folganza.

E no lecer
            a canseira esmaga as miñas arelanzas
                                                           mentres me dispoño
para entrar de novo na xungla
            onde amanso as miñas boutaradas:
                                                           acoitéloas,
                                                           fágoas calar,
                                                           esnaquízoas
e espálloas no ar inexistente da liña negra do ceo.

Inexplicablemente
                        van tomando figura de esfinxe,
monumento soberbioso ao noxo...

Un xentío cincento e abraiante
saúdaas entre cantigas e oracións,
                                                           e ao lonxe,
            algunha vez despois dos soños taraveleiros,
escoito a algueirada das gaivotas
xurdindo por un anaco do azul temesiño,

                        ... e unha árbore
borborexa no vento esperanzas xordas e apagulladas.

 
II                                CONTARÍACHE

 
Contaríache unha historia se puidera, escoitaríasme?, estou moi canso de segui-lo mar do norte polos montes, apañando polas beiras da sarabia as cantigas, fillo dun coxo, irmán dun manco, camiño das auroras boreais que restremeluscan no cerebro, contaríache unha historia se puidera, escoitaríasme?, alma vendida ao camiño da cor no celuloide, onde navegar ao chou nos soños, respirar. Riba dos montes de agosto a lúa máis grande na praza maior, a noite pecha, creando un mundo que me sobrecolle, buscando a saída para o inferno amable, ao pé do lume quecéndonos na forxa, un manco e un coxo, todos eivados de arte escatolóxico, sen máis pamplinas, andrómenas no ar, andrómenas no ar, andrómenas frías. Imos entrando en maio, non creo en nada pantasma de ningures. Durme e repousa e non teñas medo a ningunha cousa...        Voar.


III                               SOMBRAS

            sombras luminicesntes
            que fagocita a néboa

            deixo a cantiga
            prendida no ar
            para os teus ollos de mel

            vixiantes da choiva
            trala fiestra das sombras.

 
IV                               XOGRAR

            Cucoume o cuco
            e así podo eu cantar
            diante de ti oculto.

                                               (no branco das cerdeiras
                                               xa algo osman os merlos)


Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
LO BLANCO DE LOS CEREZOS

 

(Yo no sé quién eres, tú tampoco quién soy yo, pero hay un aquel  que nos une de alguna forma)

 

I          CARIÁTIDE

Cuanto más ahondo/ en el deseo redoblado de abarcar lo más posible/ se va perdiendo el horizonte de la mirada/ hasta que me hago uno/ con la nada pardusca/ donde me disuelvo// Pataleando por salir/ del surco encharcado/ con la libertad encarcelada / en la raya estrecha/  del trazo sencillo pero muy rígido/  que fueron disponiendo mis propias manos// y me prometo libre/ y me prometo mil quimeras de tiempo de ocio// y en el no hacer/ el cansancio aplasta mis ansias/ mientras me dispongo/ a entrar de nuevo en la jungla/  donde domestico mis bestias,/ las acuchillo,/  las hago callar,/ las despedazo/ y las disemino en el aire  inexistente de la línea negra del cielo. //  Inexplicablemente/  van tomando forma de esfinge/ monumento soberbioso a la náusea...//  Un gentío ceniciento y deslumbrante/  las saluda entre canciones y oraciónes// y a lo lejos,/  alguna vez después de los sueños más atravesados/  escucho la algarabía de las gaviotas/  surgiendo por un hueco del azul tímido//  y un árbol/  esparce en el viento esperanzas sordas y apagadas.

II         TE CONTARÍA

Te contaría una historia si pudiera, me escucharías?, estoy muy cansado de perseguir la mar del norte por los montes recogiendo por los márgenes del granizo las canciones, hijo de un cojo, hermano de un manco, camino de las auroras boreales que hacen chiribías en el cerebro. Te contaría una historia si pudiera, me escucharías?. Con el alma vendida al camino de color en el celuloide donde navegar al azar en los sueños, respirar. Por encima de los montes de agosto viene la luna más grande a la plaza mayor en la noche cerrada, creando un mundo que me sobrecoge, buscando la salida para el infierno amable en la forja calentándonos junto al fuego con un manco y un cojo todos heridos de arte escatológico sin más tonterías, pamplinas en el aire, simples pamplinas, tonterías frías. Estamos entrando en mayo, no creo en nada, fantasma sin tierra. Duerme y reposa y no tengas miedo a cosa alguna. Volar.

III       SOMBRAS

Sombras lumínicas/  que fagocita la niebla// dejo el aire prendida la canción/ para tus ojos de miel// Vigilantes de la lluvia/ detrás de la ventana de las sombras.

IV        JUGLAR

Me hechizó el cuco/ así puedo yo cantar/ delante de ti, oculto.

( en lo blanco de los cerezos los mirlos están
 escudriñando sus sospechas...
 a veces hieren el aire con canciones de oro )
 
 
Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza

Ningún comentario:

Publicar un comentario