venres, 28 de xuño de 2013

CANTIGA DE BERCECANTIGA DE BERCE
 
..............Estaréite esperando
.............para darche o que queiras
..............volve cando teñas frío
..............para ve-las películas
..............dende a cadeira mol
..............coas bobinas cambiadas
..............e retrotrae-los soños vellos

alarma invisible
angustioso sinal
da sombra que
sempre ven detrás

         fundido a negro
         na espesura do gris monocorde
         da normalidade monótona
         sen chispa de canseira

                 xurdíu un lóstrego

ás veces a luz dourada da tarde de Reading
volve á gaiola da música das andoriñas
(little swallow) ralentizando o discurso
para facelo máis claro, e xa é noite sen luz

..........só a lúa chea garda o camino
..........no frío da xeada branca

durme,
         durme e repousa
         e non teñas medo
         a ningunha cousa

                            Conxuncións
                            néboa na encrucillada,
                            azuis ollos de gato,
                                      misa cantada.
 
 
Xaime Oroza Carballo
 
 
*****
 
CANCIÓN DE CUNA

            Te estaré esperando
            para darte lo que quieras
            vuelve cuando tengas frío
            para ver las películas
            desde la butaca cómoda
            con las cintas cambiadas
            y retrotraer los viejos sueños.

alarma invisible
angustiosa señal
de la sombra que
siempre viene detrás

            fundido a negro
            en la espesura del gris monocorde
            de la monótona realidad
            sin atisbo de cansancio

                        surgió un relámpago

a veces la luz dorada de la tarde de Reading
vuelve a la jaula de la música de las golondrinas
(little swallow) ralentizando el discurso
para hacerlo más claro, y ya es noche sin luz

            sólo la luna llena guarda el camino
            en el frío de la helada blanca

duerme,
            duerme y reposa
            y no tengas miedo
            a ninguna cosa.

                                   Conjunciones,
                                   niebla en la encrucijada
                                   azules ojos de gato
                                               misa cantada.


Xaime Oroza Carballo
Tradución: Shaim Et Alza

Ningún comentario:

Publicar un comentario