venres, 12 de agosto de 2016

CANTIGA DA NAMORADA
CANTIGA DA NAMORADA

Polo medio das sombras
de amor feriume
o chío do malvís
cando ía soa á noite
baixo da choiva fría.

Traendo as cores
transparentes do amencer
e maila túa cantiga
á miña fiestra escura, amigo,
ai!, se viñeras.

Ai!, se viñeras comigo
á noite, amigo,
ai!, se viñeras,
ouviriámo-lo malvís cantar
traendo no peteiro
as cores transparentes
do amencer
e maila túa cantiga,
ai!, se viñeras, amigo,

ai! se viñeras
á fonte clara á noite
beber comigo,
beber comigo
as cores transparentes
do amencer,
beber comigo á noite, amigo

Cando ía soa á noite
de amor feriume
 o chío do malvís

traendo o amencer
á miña fiestra
coa túa cantiga
de cores transparentes,
meu amigo

ai!, se viñeras
beber comigo

ai!, se viñeras
á noite, meu amigo,
á fonte clara
beber comigo.


Xaime Oroza Carballo


****CANTIGA DE LA ENAMORADA

Por entre las sombras
de amor me ha herido
el canto del malvís
cuando iba sola de noche
bajo la lluvia fría.

Trayendo los colores
transparentes del amanecer
y  tu cantiga
a mi ventana oscura, amigo,
ay!, si vinieras.

Ay!, si vinieras conmigo
por la noche, amigo,
ay!, si  vinieras,
oiríamos al malvís cantar
trayendo en el pico
los colores transparentes
del amanecer
y  tu cantiga,
ay!, si vinieras, amigo,

ay!, si vinieras,
a la fuente clara esta noche
beber conmigo,

beber conmigo
los colores transparentes
del amanecer,
beber conmigo esta noche, amigo

Cuando iba sola a la noche
de amor me ha herido
 el canto del malvís

trayendo el amanecer
a mi ventana
con tu cantiga
de colores transparentes,
mi amigo

ay!, vinieras a beber conmigo

ay!, si vinieras
esta noche, mi amigo,
a la fuente clara
beber conmigo.


Trad: Shaim et Alza
3 comentarios: